Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. Adatkezelő a vele szerződni kívánó természetes és/vagy jogi személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait szerződés létrehozása/teljesítése címén kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

3. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

4. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződés létrejötte, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

5. A személyes adatok címzettjeinek köre: a Társaság vezetője, a Társaság ügyfélszolgálati, feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói.

6. A kezelt személyes adatok köre: cégnév, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím.

7. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.

8. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

9. Adatkezelővel szerződő természetes és/vagy jogi személy nyilatkozik, hogy adatkezelő tájékoztatását megértette és tudomásul vette.